पृष्ठ ब्यानर

विरोधी जंग रंग

 • स्ट्रन्टियम क्रोमेट |७७८९-०६-२

  स्ट्रन्टियम क्रोमेट |७७८९-०६-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3201 Strontium Chromate पहेँलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति लेमन पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) लगभग थोरै सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 %.4sp पानी su4sp मान ~7.0 तेल अवशोषण एमएल/100 ग्राम ≤ 30.0 उत्पादनको नाम 3201 स्ट्रन्टियम क्रोम पहेंलो गुणहरू प्रकाश 6 मौसम 4 गर्मी ℃ 280 पानी 4 महिनावारी ...
 • जस्ता क्रोम |३७३००-२३-५

  जस्ता क्रोम |३७३००-२३-५

  उत्पादन विशिष्टता: 3601 जिंक क्रोमेट पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 % 19~22 जिंक अक्साइड % 61~68 क्लोराइड ≤ 0.1 तेल अवशोषण ≤ 0.1 तेल अवशोषण उत्पादन पहेंलो गुण लाइट 4 मौसम 2~3 गर्मी ℃ 160 पानी 4 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 Dispersibility (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण (ml/1...
 • जिंक मोलिब्डेट |१३७६७-३२-३

  जिंक मोलिब्डेट |१३७६७-३२-३

  उत्पादन विशिष्टता: 0719 जिंक मोलिब्डेट प्राविधिक डाटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति सेतो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≥ 2.0 पानी घुलनशील पदार्थ % ≤1.0 तेल अवशोषण एमएल/100g ≤ 32.0 उत्पादन नाम 0719 Zincdate पानी 405888800000 ग्राम ≤32.0 उत्पादन नाम 5 महिनावारी 5 एसिड 1 अल्काली 3 स्थानान्तरण 5 फैलावट (μm) ≤ 25 तेल अवशोषण (ml/100g) ≤ 32 अनुप्रयोग पेन्ट √ मुद्रण मसी ...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ३२ |७७८९-०६-२

  पिग्मेन्ट पहेंलो ३२ |७७८९-०६-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3201 Strontium Chromate पहेँलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति लेमन पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) लगभग थोरै सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 %.4sp पानी su4sp मान ~7.0 तेल अवशोषण एमएल/100 ग्राम ≤ 30.0 उत्पादनको नाम 3201 स्ट्रन्टियम क्रोम पहेंलो गुणहरू प्रकाश 6 मौसम 4 गर्मी ℃ 280 पानी 4 महिना...
 • स्ट्रन्टियम क्रोम पहेंलो |७७८९-०६-२

  स्ट्रन्टियम क्रोम पहेंलो |७७८९-०६-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3201 Strontium Chromate पहेँलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति लेमन पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) लगभग थोरै सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 %.4sp पानी su4sp मान ~7.0 तेल अवशोषण एमएल/100 ग्राम ≤ 30.0 उत्पादनको नाम 3201 स्ट्रन्टियम क्रोम पहेंलो गुणहरू प्रकाश 6 मौसम 4 गर्मी ℃ 280 पानी 4 महिना...
 • जिंक फास्फेट सफेद |१४४८५-२८-०

  जिंक फास्फेट सफेद |१४४८५-२८-०

  उत्पादन विशिष्टता: 3604-1 जस्ता फास्फेट सेतो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 Zn3(PO4)2.2H2O % ≥ 45.0 तेल अवशोषण ml/100g, 100g-100g, 100g, 040 सेतो उत्पादन ≤ 040040040 सेतो उत्पादन टाई लाइट 6 मौसम 4 गर्मी ℃ 180 पानी 5 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 फैलावट (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण (ml/100g) ≤ 40 आवेदन...
 • जिंक फास्फेट |१४४८५-२८-०

  जिंक फास्फेट |१४४८५-२८-०

  उत्पादन विशिष्टता: 3604-1 जस्ता फास्फेट सेतो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 Zn3(PO4)2.2H2O % ≥ 45.0 तेल अवशोषण ml/100g, 100g-100g, 100g, 040 सेतो उत्पादन ≤ 040040040 सेतो उत्पादन टाई लाइट 6 मौसम 4 गर्मी ℃ 180 पानी 5 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 फैलावट (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण (ml/100g) ≤ 40 आवेदन...
 • 3605 जस्ता क्रोमेट पहेंलो |३७३००-२३-५

  3605 जस्ता क्रोमेट पहेंलो |३७३००-२३-५

  उत्पादन विशिष्टता: 3605 जिंक क्रोमेट पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 % ≥ 43.0 जिंक अक्साइड % 35.0 ~ 40.0 क्लोराइड ≤ 0.1 ≤ 0.1 तेल / 300 एमएल / 300 एमएल उत्पादन 05 जस्ता क्रोमेट पहेंलो गुण लाइट 4 मौसम 2~3 ताप ℃ 160 पानी 3 ~ 4 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 फैलावट (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण...
 • जस्ता क्रोमेट पहेंलो |३७३००-२३-५

  जस्ता क्रोमेट पहेंलो |३७३००-२३-५

  उत्पादन विशिष्टता: 3601 जिंक क्रोमेट पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 % 19~22 जिंक अक्साइड % 61~68 क्लोराइड ≤ 0.1 तेल अवशोषण ≤ 0.1 तेल अवशोषण उत्पादन पहेंलो गुण लाइट 4 मौसम 2~3 गर्मी ℃ 160 पानी 4 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 Dispersibility (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण (ml/100g) ...
 • जस्ता क्रोमेट |३७३००-२३-५

  जस्ता क्रोमेट |३७३००-२३-५

  उत्पादन विशिष्टता: 3601 जिंक क्रोमेट पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 % 19~22 जिंक अक्साइड % 61~68 क्लोराइड ≤ 0.1 तेल अवशोषण ≤ 0.1 तेल अवशोषण उत्पादन पहेंलो गुण लाइट 4 मौसम 2~3 गर्मी ℃ 160 पानी 4 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 Dispersibility (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण (ml/100g) ...
 • जस्ता क्रोम पहेंलो |३७३००-२३-५

  जस्ता क्रोम पहेंलो |३७३००-२३-५

  उत्पादन विशिष्टता: 3601 जिंक क्रोमेट पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 % 19~22 जिंक अक्साइड % 61~68 क्लोराइड ≤ 0.1 तेल अवशोषण ≤ 0.1 तेल अवशोषण उत्पादन पहेंलो गुण लाइट 4 मौसम 2~3 गर्मी ℃ 160 पानी 4 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 Dispersibility (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण (ml/100g) ...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ३६ |३७३००-२३-५

  पिग्मेन्ट पहेंलो ३६ |३७३००-२३-५

  उत्पादन विशिष्टता: 3601 जिंक क्रोमेट पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 CrO3 % 19~22 जिंक अक्साइड % 61~68 क्लोराइड ≤ 0.1 तेल अवशोषण ≤ 0.1 तेल अवशोषण उत्पादन पहेंलो गुण लाइट 4 मौसम 2~3 गर्मी ℃ 160 पानी 4 महिनावारी 5 एसिड 1 क्षार 3 स्थानान्तरण 5 Dispersibility (μm) ≤ 20 तेल अवशोषण (ml/100g) ...
12अर्को >>> पृष्ठ १/२