पृष्ठ ब्यानर

डाई

 • विलायक रातो 218 |८२३४७-०७-७

  विलायक रातो 218 |८२३४७-०७-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य Oleosol Fast Pink FB Vali Fast Pink 2310 Oil Red 809/2301 (MZ) Meco Fast Red R-10 (SUMITOMO)Oleosol Fast Pink FBW Simpsol Red 24780W (KKK) Valifast Pink 2310NVMEC उत्पादन सॉल्भेन्ट रेड एफबी इन्डेक्स नम्बर सॉल्भेन्ट रेड 218 घुलनशीलता(g/l) कार्बिनोल 100 इथेनॉल 100 N-butanol 80 MEK 100 Anone 100 MIBK 100 इथाइल एसीटेट - Xyline - इथाइल सेलुलोज 200 ...
 • विलायक रातो 212 |६१३००-९८-९

  विलायक रातो 212 |६१३००-९८-९

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (HOECHST)Polysynthren Red GG उत्पादन विशिष्टता उत्पादन नाम सॉल्भेन्ट रेड RS अनुक्रमणिका नम्बर सॉल्भेन्ट रातो 212 घुलनशीलता(g/l) कार्बिनोल 200 इथेनॉल 300 N-butanol 300 MEK 300 Anone 200 MIBK 200styl200 Ethyl 200 Ethyloseline ness प्रकाश प्रतिरोध 4-5 गर्मी प्रतिरोध 120 एसिड प्रतिरोध 5 अल्काली प्रतिरोध 5 उत्पादन विवरण धातु जटिल ...
 • सॉल्भेन्ट रातो 160 |६९८९९-६८-९

  सॉल्भेन्ट रातो 160 |६९८९९-६८-९

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य Neopen Red 365 (BASF) Neozapon Red 365 Neozapon Fire Red BL (MZ) Meco Fast Fire Red R-327 Simpsol Red 24342 उत्पादन विशिष्टता उत्पादनको नाम सोलभेन्ट रेड BEL इन्डेक्स नम्बर सॉल्भेन्ट रेड 160 घुलनशीलता(g/l) Carbinol00000 N-butanol 300 MEK 300 Anone 200 MIBK 200 इथाइल एसीटेट 200 Xyline - इथाइल सेलुलोज 300 फास्टनेस लाइट प्रतिरोध 4-5 गर्मी प्रतिरोध 120 एसिड प्रतिरोध...
 • विलायक रातो 132 |६१७२५-८५-७

  विलायक रातो 132 |६१७२५-८५-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य तेल रातो 808 Orgalon रातो 321-T (PYLAM) Orasol Red 2BL (GEIGY) Irgacet Red 2BL (ORIENT) Red 3320 (IDI) Navipon Red 2BL (KKK) Valifast Red 3320 उत्पादन विशिष्टता N सोलभेन्ट्स रेडभेन्ट नाम रेडभेन्ट नाम रेडभेन्टमा 127 घुलनशीलता(g/l) Carbinol 200 इथेनॉल 200 N-butanol 300 MEK 200 Anone 200 MIBK 200 इथाइल एसीटेट 100 Xyline - इथाइल सेलुलोज 300 फास्टनेस लाइट प्रतिरोध 4-5 H...
 • विलायक रातो 127 |६१९६९-४८-०

  विलायक रातो 127 |६१९६९-४८-०

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष (BASF) Neozapon गुलाबी 478 (CLARIANT) Saviny Pink 6BLS (PYLAM) Intraplast Pink 5BLG (MZ) Meco Fast Red R-16 (IDI) Navipon Pink 5BLG (CIBA) Orasol गुलाबी 5BLG उत्पादन नाम विलायक रातो 5BLG सूचकांक संख्या विलायक रातो 127 घुलनशीलता(g/l) कार्बिनोल 200 इथेनॉल 200 N-butanol 300 MEK 200 Anone 200 MIBK 200 इथाइल एसीटेट 100 Xyline - इथाइल सेलुलोज 3000 ...
 • विलायक रातो 124 |१२२३९-७४-६

  विलायक रातो 124 |१२२३९-७४-६

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (NZC)Meco फास्ट रेड R-357 (CLARIANT) Savinyl Fire Red 3GLS Acetosol Fire Red 3GLS उत्पादन विशिष्टता उत्पादन नाम सॉल्भेन्ट रातो 3GLS अनुक्रमणिका नम्बर विलायक रातो 124 घुलनशीलता(g/l) Carbinol 200 इथेनॉल 200 N-0200000000000000000000000000000 Anone 200 MIBK 200 इथाइल एसीटेट 100 Xyline - इथाइल सेलुलोज 300 फास्टनेस लाइट प्रतिरोध 4-5 गर्मी प्रतिरोध 120 एसिड प्रतिरोध 4-5 अल्काली प्रतिरोध...
 • विलायक रातो 122 |१२२२७-५५-३

  विलायक रातो 122 |१२२२७-५५-३

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (BASF) Neozapon Red 335 Neozapon Red BE Oleosol Fast Red RL Vail Fast Red 3306 (PYLAM) Hostadye Red BE (IDI) Navipon Red B Technosol Red BE (KKK) Valifast Red 3312 उत्पादन विशिष्टता उत्पादन नाम KL सोलभेन्ट रेड सोलभेन्ट नाम रातो 122 घुलनशीलता(g/l) कार्बिनोल 100 इथेनॉल 100 N-butanol 100 MEK 400 Anone 400 MIBK 400 इथाइल एसीटेट 200 Xyline - इथाइल सेलुलोज 400 फास्टनेस लाइट r...
 • विलायक रातो 119 |१२२३७-२७-३

  विलायक रातो 119 |१२२३७-२७-३

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (BASF) Neozapon Red 355 Oil Fire Red G Neozapon Fire Red Simpsol Red 24421 Oil Red 807 Product Specification Product Name Solvent Fire Red G Index Number solvent Red 119 घुलनशीलता(g/l) Carbinol 200 Ethanol 200 N-030K butan Anone 300 MIBK - इथाइल एसीटेट - Xyline - इथाइल सेलुलोज 200 फास्टनेस लाइट प्रतिरोध 4-5 गर्मी प्रतिरोध 120 एसिड प्रतिरोध 4-5 Alk...
 • विलायक रातो 109 |५३८०२-०३-२

  विलायक रातो 109 |५३८०२-०३-२

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (BASF) Neozapon Red 346 Red 24449 Fast Firered Red B Oil Red 306 (BASF) Zapon Fast Red B (KKK) Valifast Red 1306 Red 1306 उत्पादन विशिष्टता उत्पादनको नाम सॉल्भेन्ट फायर रेड BN इन्डेक्स नम्बर सॉल्भेन्ट रेड (109 सोलब) ) Carbinol 300 इथेनॉल 300 N-butanol 300 MEK 200 Anone 300 MIBK - इथाइल एसीटेट - Xyline - इथाइल सेलुलोज 300 फास्टनेस लाइट प्रतिरोध 3-4 गर्मी प्रतिरोध ...
 • विलायक रातो 49 |५०९-३४-२

  विलायक रातो 49 |५०९-३४-२

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (BASF) Neptun Red Base 543 Oil Pink 312 Solvent Red BN Dayglo Solvent Red 49 (ROSE) Rosaplast Rhodamine B Base (KKK) Orient Oil Pink 312 Victosol Pink उत्पादन विशिष्टता उत्पादन नाम विलायक रेड BN अनुक्रमणिका नम्बर 9 सोलभेन्ट रेड बीएन सोलभेन्ट /l) Carbinol 100 इथेनॉल 100 N-butanol 80 MEK 100 Anone 100 MIBK 100 इथाइल एसीटेट - Xyline - इथाइल सेलुलोज 200 फास्टनेस लाइट प्रतिरोध 5-6 ...
 • विलायक रातो 32 |६४०६-५३-७

  विलायक रातो 32 |६४०६-५३-७

  उत्पादन विशिष्टता उत्पादन नाम सॉल्भेन्ट रेड सीबी इन्डेक्स नम्बर सॉल्भेन्ट रातो 32 घुलनशीलता(g/l) कार्बिनोल 200 इथेनॉल 200 N-butanol 100 MEK 500 Anone 200 MIBK 150 इथाइल एसीटेट 200 Xyline - इथाइल सेलुलोज 000000000000000 एलिस्ट्रेसन एसिड प्रतिरोध 5 क्षार प्रतिरोध 5 उत्पादन विवरण धातु जटिल विलायक रंगहरु को विस्तृत श्रृंखला मा उत्कृष्ट घुलनशीलता र मिसिबिलिटी छ।
 • विलायक रातो 8 |३३२७०-७०-१

  विलायक रातो 8 |३३२७०-७०-१

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (ओरिएंट) भ्यालिफास्ट रेड 3304 ब्राइट रेड 2RDH डेग्लो सॉल्भेन्ट रेड 8 (केली) ओरगालोन रेड 304 (IGF) Zapon Fast Red BE (CLARIANT) SAVINYL Red 2BLSE (RATHI) Rathipon Red 2BLSE उत्पादन विशिष्टता BLM सोलभेन्ट उत्पादन विनिर्देश BLN रातो 8 घुलनशीलता(g/l) कार्बिनोल 100 इथेनॉल 100 N-butanol 100 MEK 400 Anone 400 MIBK 400 इथाइल एसीटेट 200 Xyline - इथाइल सेलुलोज 400 फास्टनेस लाइट r...
123456अर्को >>> पृष्ठ १/६