पृष्ठ ब्यानर

नैनो उच्च पारदर्शी विलायक र जलजनित पिग्मेन्ट पेस्ट

 • पिग्मेन्ट पेस्ट सुन्तला रातो T039 |पिग्मेन्ट सुन्तला 73

  पिग्मेन्ट पेस्ट सुन्तला रातो T039 |पिग्मेन्ट सुन्तला 73

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम सुन्तला रातो T039 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट सुन्तला 73 ठोस (%) 10 Temp।प्रतिरोध 300℃ लाइट फास्टनेस 4 मौसम फास्टनेस 3 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 4 * लाइट फास्टनेस 8 ग्रा मा विभाजित छ।
 • पिग्मेन्ट पेस्ट कार्बन ब्ल्याक T038 |पिग्मेन्ट कालो ७

  पिग्मेन्ट पेस्ट कार्बन ब्ल्याक T038 |पिग्मेन्ट कालो ७

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम स्थायी बैंगनी T034 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट बैजनी 23 ठोस (%) 5 Temp।प्रतिरोध 250℃ लाइट फास्टनेस 7-8 मौसम फास्टनेस 4-5 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 4 * लाइट फास्टनेस 8 ग्रेड मा विभाजित छ, ...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी बैंगनी T034 |पिग्मेन्ट वायलेट २३

  पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी बैंगनी T034 |पिग्मेन्ट वायलेट २३

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम स्थायी बैंगनी T034 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट बैजनी 23 ठोस (%) 5 Temp।प्रतिरोध 250℃ लाइट फास्टनेस 7-8 मौसम फास्टनेस 4-5 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 4 * प्रकाश स्थिरता विभाजित छ i...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo ग्रीन T033 |पिग्मेन्ट हरियो ७

  पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo ग्रीन T033 |पिग्मेन्ट हरियो ७

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम Phthalo Green T033 CI पिगमेन्ट नम्बर पिग्मेन्ट ग्रीन 7 ठोस (%) 10 Temp।प्रतिरोध 200℃ लाइट फास्टनेस 7 मौसम फास्टनेस 4 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 4 * लाइट फास्टनेस 8 ग्राम मा विभाजित छ।
 • पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo ब्लू T032 |पिग्मेन्ट ब्लू १५:३

  पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo ब्लू T032 |पिग्मेन्ट ब्लू १५:३

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम Phthalo Blue T032 CI पिगमेन्ट नम्बर पिग्मेन्ट ब्लू १५:३ ठोस (%) १० टेम्प।प्रतिरोध 200℃ लाइट फास्टनेस 7-8 मौसम फास्टनेस 4-5 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 5 * लाइट फास्टनेस विभाजित छन् ...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी रातो T030 बैजनी छाया |पिग्मेन्ट रातो 170 F5RK

  पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी रातो T030 बैजनी छाया |पिग्मेन्ट रातो 170 F5RK

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम स्थायी रातो T030 (बैजनी छाया) CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट रातो 170 (F5RK) ठोस (%) 10 Temp।प्रतिरोध 200℃ लाइट फास्टनेस 6-7 मौसम फास्टनेस 4 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 4 * हल्का स्थिरता...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट रोज रातो T028 |पिग्मेन्ट रातो १२२

  पिग्मेन्ट पेस्ट रोज रातो T028 |पिग्मेन्ट रातो १२२

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम रोज रातो T028 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट रातो 122 ठोस (%) 10 Temp।प्रतिरोध 250℃ लाइट फास्टनेस 7-8 मौसम फास्टनेस 5 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 4-5 * लाइट फास्टनेस 8 ग्रा मा विभाजित छ।
 • पिग्मेन्ट पेस्ट ब्रिलियन्ट रेड T027 |पिग्मेन्ट रातो 254

  पिग्मेन्ट पेस्ट ब्रिलियन्ट रेड T027 |पिग्मेन्ट रातो 254

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम ब्रिलियन्ट रेड T027 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट रेड 254 ठोस (%) 10 टेम्प।प्रतिरोध 250℃ लाइट फास्टनेस 8 मौसम फास्टनेस 5 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 5 * लाइट फास्टनेस 8 ग्राम मा विभाजित छ।
 • पिग्मेन्ट पेस्ट आइरन अक्साइड रातो T026 |पिग्मेन्ट रातो 101

  पिग्मेन्ट पेस्ट आइरन अक्साइड रातो T026 |पिग्मेन्ट रातो 101

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम आइरन अक्साइड रातो T026 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट रातो 101 ठोस (%) 45 टेम्प।प्रतिरोध 300℃ लाइट फास्टनेस 7 मौसम फास्टनेस 5 एसिड (लीभर) / अल्काली (लीभर) / * लाइट फास्टनेस 8 ग्राम मा विभाजित छ।
 • पिग्मेन्ट पेस्ट गोल्डेन येलो T025 |पिगमेन्ट पहेंलो ८३

  पिग्मेन्ट पेस्ट गोल्डेन येलो T025 |पिगमेन्ट पहेंलो ८३

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम सुनौलो पहेंलो T025 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट पहेंलो 83 ठोस (%) 8 Temp।प्रतिरोध 200℃ लाइट फास्टनेस 6-7 मौसम फास्टनेस 4 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 5 * लाइट फास्टनेस 8 मा विभाजित छ।
 • पिग्मेन्ट पेस्ट आइरन अक्साइड पहेंलो T023 |पिगमेन्ट पहेंलो ४२

  पिग्मेन्ट पेस्ट आइरन अक्साइड पहेंलो T023 |पिगमेन्ट पहेंलो ४२

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम आइरन अक्साइड पहेंलो T023 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट पहेंलो 42 ठोस (%) 45 टेम्प।प्रतिरोध 180℃ लाइट फास्टनेस 7 मौसम फास्टनेस 5 एसिड (लीभर) / अल्काली (लीभर) / * प्रकाश स्थिरता विभाजित छन् ...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट सेतो T021 |पिग्मेन्ट सेतो ६

  पिग्मेन्ट पेस्ट सेतो T021 |पिग्मेन्ट सेतो ६

  उत्पादन सुविधाहरू: 1. उत्कृष्ट विघटन क्षमता र घुलनशीलता 2. गर्मी र मौसम प्रतिरोध, सजिलो सञ्चालन 3. रंगीन र पूर्ण, उच्च क्रोमा।आवेदन: फर्निचर, काठको कला वेयरको लागि कोटिंग।उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम सेतो T021 CI पिगमेन्ट नम्बर पिगमेन्ट सेतो 6 ठोस (%) 20 Temp।प्रतिरोध 400-500℃ लाइट फास्टनेस 8 मौसम फास्टनेस 5 एसिड (लीभर) 5 अल्काली (लीभर) 5 * लाइट फास्टनेस 8 ग्रेड मा विभाजित छ,...