पृष्ठ ब्यानर

हाम्रा ब्रान्डहरू

हाम्रा ब्रान्डहरू

विश्वव्यापी बजारहरूको लागि हाम्रा उत्पादनहरूको हाम्रो गर्व र प्रसिद्ध ब्रान्डहरू निम्न हुन्:
कलरकोम, कलरकेम, मेडकेम, गोल्डसेल, भिनिपोल, टिडियोक्स, बायोकलर, पोलियोक्स, नानोफेरोक्स, नानोकोलोर, लाइफकेम, लोन्गकेम, नानोकेम, सेलोपुर, कलरफेरोक्स, कलरफिल्कलर, टोलिफोर्लिक, कलरफेरोक्स वा, डाइस्की, सिनोटेस्ट, कलर क्यापिटल, न्यूट्रिकेम
र थप आगामी......

लगभग (१)