पृष्ठ ब्यानर

वर्णक बैजनी

 • पिग्मेन्ट वायलेट २९ |८१-३३-४

  पिग्मेन्ट वायलेट २९ |८१-३३-४

  अन्तर्राष्ट्रिय समान समान: luprofil बैजनी 400-1105 C4 फलाड बैजनी 0-115 plrinden मारुन 2 chirt0 proch0 3050 pivewnee Bulteeex 230 propse propse prochatex 230 propse propeyne میصورالادا 300℃ PH मान 6-7 शक्ति % 100 ±5 आर्द्रता % ≤ 0.5 पानीमा घुलनशील नुन % <0.5 अनुप्रयोगहरूको दायरा अटोमोबाइल वार्निश √ रिफिनिसिङ पेन्ट प्रिन्टिङ...
 • पिग्मेन्ट वायलेट २ |१३२६-०४-१

  पिग्मेन्ट वायलेट २ |१३२६-०४-१

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्यहरू: Brillfast Vivid Magenta 6B Enceprint Violet 5460 Fansl Violet D 5460 Fast Red 6B Intorsol Red 6BF Irgalite Magenta TCB पिग्मेन्ट वायलेट 2 Syton Red 6B उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट वायलेट रिसेडन्ट 208888888C 5 अल्काली प्रतिरोधी 4 पानी प्रतिरोधी 4 तेल प्रतिरोधी 4 अनुप्रयोगको दायरा मसी अफसेट मसी √ पानी आधारित मसी √ विलायक मसी ...
 • पिग्मेन्ट वायलेट १ |१३२६-०३-०

  पिग्मेन्ट वायलेट १ |१३२६-०३-०

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: फनाल भायोलेट D 5460 फास्ट बोटोन लेक पिग्मेन्ट भायोलेट 1 रोडामाइन B PMA रोडामाइन B PTMA रोडामाइन B PTMA उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट बैजनी 1 फास्टनेस लाइट 4 हीट 120 पानी 2 अलसीको तेल 1 एसिड 4 एप्लिकेसनको 1 एसिड रन्ज 1 एल्कलीकमा √ सॉल्भेन्ट √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट पानी √ प्लास्टिक रबर स्टेशनरी √ पिग्मेन्ट प्रिन्टिङ...
 • पिग्मेन्ट वायलेट ३२ |१२२२५-०८-०

  पिग्मेन्ट वायलेट ३२ |१२२२५-०८-०

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Craptol Bordo HF3R Hostaprint 31 Bordeaux HF3R Novofil Bordeaux BB Novofil Bordeaux HF3R स्थायी बोर्डो HF3R PV-Bordeaux HF3R उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट वायलेट 32-Lined पानी 05 फास्टनेस ओ 5 0 0 Lined पानी लाइट 5 काली 5 आवेदन दायरा छाप्ने मसी अफसेट सॉल्भेन्ट √ पानी √ औद्योगिक पेन्ट वाटर कोटिंग √ प्लास्टिक रबर √ रङ पेस्ट...
 • पिग्मेन्ट वायलेट २७ |१२२३७-६२-६

  पिग्मेन्ट वायलेट २७ |१२२३७-६२-६

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Basoflex Violet 6140 Flxiverse Methyl Violet Flexobrite Violet F Forthbrite Violet CF HD Sperse Violet AP27 Intosol Violet RF-2 Kromacryl Violet CuFe Violet Toner DD7 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम: उत्पादनको नाम 20000000 रिसेप्शन 2888888000 ℃ एसिड प्रतिरोधी 3 अल्काली प्रतिरोधी 2 पानी प्रतिरोधी 2 तेल प्रतिरोधी 3 अनुप्रयोगको दायरा मसी अफसेट मसी √ पानी-आधारित मसी ...
 • पिग्मेन्ट वायलेट २३ |६३५८-३०-१

  पिग्मेन्ट वायलेट २३ |६३५८-३०-१

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष: Aquadisperse RL-FG Carbazol Violet Dioxazine Violet Euviprint Violet 5890 Foscolor Violet 23 Sanyo Fast Violet BLDG उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट वायलेट 23 फास्टनेस लाइट 7-8 हीट 200 लिन्सिड ओएल 5 प्रिलिक्ट पानीको 5 प्रिलिक्ट पानी मसी ing अफसेट सॉल्भेन्ट पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी √ प्लास्टिक √ रबर √ स्टेशनरी √ पिग्मेन्ट...
 • पिग्मेन्ट वायलेट १९ |1047-16-1

  पिग्मेन्ट वायलेट १९ |1047-16-1

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: क्रोमोफाइन रेड 6820 Cinquasia Red Y RT-759-D Fastogen Super Red 453R Hostaperm Red E5B 31 Micronyl Violet RT-891-AQ Monolite Violet 4R Sudaperm Red Violet 2993 Violet PECG51 उत्पादन: Violet Specg51 Violet Specg61 उत्पादन 8 तातो 250 पानी 5 अलसीको तेल 5 एसिड 5 क्षार 5 अनुप्रयोगको दायरा मुद्रण मसी अफसेट √ विलायक √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ वाट...
 • पिग्मेन्ट वायलेट ३ |१३२५-८२-२

  पिग्मेन्ट वायलेट ३ |१३२५-८२-२

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्यहरू: फास्ट ब्रोन्ज भायोलेट फोर्थब्राइट भायोलेट PTM GF भायोलेट टोनर 2R मिथाइल भायोलेट PMA मिथाइल भायोलेट PTMA पिग्मेन्ट वायोलेट 3 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट भायोलेट 3 फास्टनेस लाइट 5 तातो 120 पानी 4 लिसीड आयल 4 एलसीएल 4 प्रिलिङ्ग एपमा एलसीड ओइल √ घोलक पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी प्लास्टिक √ रबर √ स्टेशनरी √ पिग्मेन्ट...