पृष्ठ ब्यानर

क्रोम पहेंलो

 • लेमन क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  लेमन क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3401 लेमन क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति लेमन पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) समान~ माइक्र सापेक्ष टिन्टिङ बल (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 3.0 लीड क्रोमेट % ≥ 55% पानी %. ≤ 1.0 पानी निलम्बन PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण ml/100g ≤ 30.0 कभरिंग पावर g/㎡ ≤ 95.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन प्वाल 45 μm) % ≤ 0.5 Yellow क्रोम 340 उत्पादन नाम ...
 • सुन्तला क्रोम |१३४४-३८-३

  सुन्तला क्रोम |१३४४-३८-३

  उत्पादन विशिष्टता: 2115 सुन्तला क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति सुन्तला पहेंलो पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) माइक्रो रिलेटिभ टिन्टिङ शक्ति (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 पानी घुलनशील पदार्थ % ≤ suspension PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण एमएल/100g ≤ 15.0 कभरिङ पावर g/㎡ ≤ 40.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन होल 45 μm) % ≤ 0.5 उत्पादन नाम 2115 ओरेन्ज क्रोम पहेंलो P...
 • क्रोम सुन्तला |१३४४-३८-३

  क्रोम सुन्तला |१३४४-३८-३

  उत्पादन विशिष्टता: 2115 सुन्तला क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति सुन्तला पहेंलो पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) माइक्रो रिलेटिभ टिन्टिङ शक्ति (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 पानी घुलनशील पदार्थ % ≤ suspension PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण एमएल/100g ≤ 15.0 कभरिङ पावर g/㎡ ≤ 40.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन होल 45 μm) % ≤ 0.5 उत्पादन नाम 2115 ओरेन्ज क्रोम पहेंलो P...
 • सुन्तला क्रोम पहेंलो |१३४४-३८-३

  सुन्तला क्रोम पहेंलो |१३४४-३८-३

  उत्पादन विशिष्टता: 2115 सुन्तला क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति सुन्तला पहेंलो पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) माइक्रो रिलेटिभ टिन्टिङ शक्ति (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 पानी घुलनशील पदार्थ % ≤ suspension PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण एमएल/100g ≤ 15.0 कभरिङ पावर g/㎡ ≤ 40.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन होल 45 μm) % ≤ 0.5 उत्पादन नाम 2115 ओरेन्ज क्रोम पहेंलो P...
 • गहिरो क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  गहिरो क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3414 गहिरो क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा प्रोजेक्ट अनुक्रमणिका उपस्थिति गहिरो पहेंलो पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) माइक्रो रिलेटिभ टिन्टिङ बल (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 1.0 पानी घुलनशील पदार्थ % ≤ पानी suspension PH मान ४.०~८.० तेल अवशोषण एमएल/१०० ग्राम ≤ २०.० कभरिङ पावर g/㎡ ≤ ४५.० सिभ अवशेष (स्क्रिन होल ४५ μm) % ≤ ०.५ उत्पादनको नाम ३४१४ गहिरो क्रोम पहेंलो गुण...
 • मध्यम क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  मध्यम क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3413 लेमन क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) माइक्रो रिलेटिभ टिन्टिङ बल (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 0.8 लीड क्रोमेट % ≥ 0.0% पानी solu पदार्थ ≤ 1.0 पानी निलम्बन PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण ml/100g ≤ 22.0 कभरिङ पावर g/㎡ ≤ 55.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन प्वाल 45 μm) % ≤ 0.5 उत्पादनको नाम 343... उत्पादनको नाम
 • मध्य क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  मध्य क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3483 मध्यम क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति पहेंलो पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) माइक्रो रिलेटिभ टिन्टिङ शक्ति (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 0.8 लीड क्रोमेट % ≥ 0.0% पानी solu पदार्थ ≤ 1.0 पानी निलम्बन PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण ml/100g ≤ 25.0 कभरिंग पावर g/㎡ ≤ 55.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन होल 45 μm) % ≤ 0.5 उत्पादनको नाम 343 मध्यम ...
 • हल्का क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  हल्का क्रोम पहेंलो |१३४४-३७-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3461 लेमन क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति हल्का पहेँलो पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) माइक्रो रिलेटिभ टिन्टिङ बल (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 2.0 लीड क्रोमेट % ≥ 5050 पानी पदार्थ। % ≤ 1.0 पानी निलम्बन PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण ml/100g ≤ 30.0 कभरिङ पावर g/㎡ ≤ 75.0 छल्नी अवशेष (स्क्रिन होल 45 μm) % ≤ 0.5 उत्पादन Li20me...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ३४ |१३४४-३७-२

  पिग्मेन्ट पहेंलो ३४ |१३४४-३७-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3461 लेमन क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति लेमन पाउडर रङ (र मानक नमूना भन्दा) समान~ माइक्रे सापेक्ष टिन्टिङ बल (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 3.0 लीड क्रोमेट % ≥ 55% पानी पदार्थ ≤ 1.0 पानी निलम्बन PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण ml/100g ≤ 30.0 कभरिंग पावर g/㎡ ≤ 95.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन प्वाल 45 μm) % ≤ 0.5 क्रोम नाम 346... उत्पादनको नाम लेमोन
 • क्रोम पिग्मेन्ट |१३४४-३७-२

  क्रोम पिग्मेन्ट |१३४४-३७-२

  उत्पादन विशिष्टता: 3401 लेमन क्रोम पहेंलो प्राविधिक डेटा परियोजना अनुक्रमणिका उपस्थिति लेमन पाउडर रंग (र मानक नमूना भन्दा) समान~ माइक्र सापेक्ष टिन्टिङ बल (र मानक नमूना भन्दा) ≥ 95.0 105℃ वाष्पशील % ≤ 3.0 लीड क्रोमेट % ≥ 55% पानी %. ≤ 1.0 पानी निलम्बन PH मान 4.0~8.0 तेल अवशोषण ml/100g ≤ 30.0 कभरिङ पावर g/㎡ ≤ 95.0 सिभ अवशेष (स्क्रिन प्वाल 45 μm) % ≤ 0.5 क्रोम नाम 340... उत्पादनको नाम लेमोन