पृष्ठ ब्यानर

अकार्बनिक पिग्मेन्ट

 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N330

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N330

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य पिग्मेन्ट ब्ल्याक ७ कार्बन ब्ल्याक पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक ब्ल्याक पिगमेन्ट पिगमेन्ट ब्ल्याक CI ७७२६६ प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकार पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N330 औसत कण आकार (nm) 30 BET सतह क्षेत्र (m2/g) 82ption तेल / ml (m2/g) 100gm) 102 रिलेटिभ टिन्टिङ स्ट्रेन्थ (IRB 3=100%) (%) 100 PH मान 8 एप्लिकेसन युनिभर्सल कलर मास्टर;समाचार मसी;फ्लेक्सो मसी;लेटरप्रेस मसी;T...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N326

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N326

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य पिग्मेन्ट ब्ल्याक ७ कार्बन ब्ल्याक पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक ब्ल्याक पिग्मेन्ट पिग्मेन्ट ब्ल्याक CI ७७२६६ प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकार पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N326 औसत कण आकार (nm) 30 BET सतह क्षेत्र (m2/g) 82ption तेल/mml 100gm) 72 सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (IRB 3=100%) (%) 110 PH मान 8 आवेदन पानी रंग पेस्ट;पानी आधारित मसी;अफसेट मुद्रण मसी;Gravure...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N220

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N220

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य पिग्मेन्ट ब्ल्याक 7 कार्बन ब्ल्याक पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक ब्ल्याक पिग्मेन्ट पिग्मेन्ट ब्ल्याक CI 77266 पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक N220 औसत कण आकार (nm) 27 BET सतह क्षेत्र (m2/g) orption N 125 तेल (m2/g) 100gm) 114 रिलेटिभ टिन्टिङ स्ट्रेन्थ (IRB 3=100%) (%) 108 PH मान 8 अनुप्रयोग पाइप सामग्री (पिउने पानी, ग्यास, पानीको पाइप, सार्वजनिक पाइप);...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C100P

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C100P

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य Mitsubishi MA 100 पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C100P औसत कण आकार (nm) 24 BET सतह क्षेत्र (m2/g) 120 तेल अवशोषण संख्या (ml/100gm) TIRng = 100 int %) (%) 127 PH मान 2.5 मसी, रंग, टोनर, र राल रङ र अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि आवेदन सामान्य उद्देश्य ग्रेड प्याकेज: 25 किलोग्राम / झोला वा तपाईले अनुरोध गरे अनुसार...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C022P/C022B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C022P/C022B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (क्याबोट)बीपी 160 (क्याबोट)मोनार्क 120 पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक C022P/C022B औसत कण आकार (nm) 75 BET सतह क्षेत्र (m2/g) 27 तेलको मात्रा (10ml/0ml) 72 सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (IRB 3=100%) (%) 55 PH मान 8 अनुप्रयोग औद्योगिक कोटिंग्स;वास्तु रंग;पाउडर कोटिंग;मोल्डेड प्लास्टिक प्याकेज: 25 किलोग्राम / झोला वा तपाईको आवश्यकता अनुसार ...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C021P/C021B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C021P/C021B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (ओरियन) विशेष कालो 100 (क्याबोट) मोनार्क 120 (क्याबोट) बीपी 160 पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक C021P/C021B औसत कण आकार (nm) 52 BET सतह क्षेत्र ओएस 3 (Abor3m) संख्या (ml/100gm) 90 सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (IRB 3=100%) (%) 55 PH मान 8 अनुप्रयोग औद्योगिक कोटिंग्स;वास्तु रंग;पाउडर कोटिंग प्याकेज: 25 किलोग्राम / झोला वा ...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C020P/C020B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C020P/C020B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (ओरियन) प्रिन्टेक्स जी पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C020P/C020B औसत कण आकार (nm) 44 BET सतह क्षेत्र (m2/g) 59 तेल अवशोषण संख्या (ml/100gmr intrength) IRB 3=100%) (%) 90 PH मान 8 अनुप्रयोग फोमिङ रंग;रंग पेस्ट;रंग र मसी;कागज;मुद्रण र फोटोकपी;कार्बन पेपर;प्रिन्ट रिबन;प्लास्टिकको प्यालेट...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C019P/C019B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C019P/C019B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (क्याबोट) मोनार्क 460 (कोलम्बियन) रेवेन एम (ओरियन) प्रिन्टेक्स 30 (KCB HI-BLACK) Hiblack 10 पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C019P/C019B औसत कण (BETN सर्सीएएफए 2) आकार m2/g) 85 तेल अवशोषण संख्या (ml/100gm) 105 सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (IRB 3=100%) (%) 108 PH मान 8 अनुप्रयोग मास्टर;नयाँ मसी;फ्लेक्सो मसी;लेटरप्रेस मसी;कागजको प्याक...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C018P/C018B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C018P/C018B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (क्याबोट) मोनार्क 570 (कोलम्बियन) रेभेन P5 (ओरियन) प्रिन्टेक्स 60 पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक C018P/C018B औसत कण आकार (nm) 24 BET सतह क्षेत्र (Abor25) (ml/100gm) 110 सापेक्ष टिन्टिङ स्ट्रेन्थ (IRB 3=100%) (%) 118 PH मान 8 अनुप्रयोग पाइप सामग्री (पिउने पानी, ग्यास, डाउनपाइप, सार्वजनिक पाइप);फाइबर;PVC फिल्म (फिल्म वा f...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C017P/C017B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C017P/C017B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (क्याबोट) मोनार्क 430 (KCB HI-BLACK) Hiblack 5L (Orion) Printex 300 (Columbian) Raven L (KCB HI-BLACK) Hiblack 20H SB पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादनको प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता CBCB17 कालोब्याक पार्ट C0P07 कार्बोन पार्टस साइज (nm) 27 BET सतह क्षेत्र (m2/g) 85 तेल अवशोषण संख्या (ml/100gm) 68 सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (IRB 3=100%) (%) 115 PH मान 8 आवेदन पानी रंग;रंग पेस्ट;पानी-बी...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C016P/C016B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C016P/C016B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (क्याबोट) रीगल 330R (KCB HI-BLACK) Hiblack 30L प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकार पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C016P/C016B औसत कण आकार (nm) 25 BET सतह क्षेत्र (m2/g 1ml Abs) /100gm) 80 रिलेटिभ टिन्टिङ स्ट्रेन्थ (IRB 3=100%) (%) 125 PH मान 8 अनुप्रयोग PVC;रंग पेस्ट;पानीको रंग;रंग पेस्ट;पानी आधारित मसी;वास्तु रंग;संरचनात्मक चिपकने;नमस्ते...
 • पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C015P/C015B

  पिग्मेन्ट कार्बन ब्ल्याक C015P/C015B

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य (क्याबोट)रीगल 660R (क्याबोट)मोनार्क 717 पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक उत्पादन प्रकारको प्राविधिक विशिष्टता पिगमेन्ट कार्बन ब्ल्याक C015P/C015B औसत कण आकार (nm) 22 BET सतह क्षेत्र (m2/g) 160pg0mg/160mg तेल (Abg0ml) 45 सापेक्ष टिन्टिङ शक्ति (IRB 3=100%) (%) 130 PH मान 8.3 अनुप्रयोग औद्योगिक कोटिंग्स;मास्टर ब्याच;सिंथेटिक छाला;केबल म्यान सामाग्री;रंग पेस्ट;फ्लेक्सो मसी;Gravure मा...
123456अर्को >>> पृष्ठ १/१२