पृष्ठ ब्यानर

रंग सुन्तला

 • पिग्मेन्ट सुन्तला ५ |३४६८-६३-१

  पिग्मेन्ट सुन्तला ५ |३४६८-६३-१

  अन्तर्राष्ट्रिय समानताहरू: aq 422 जैविक सुन्तला कोलानी रातो gg 130 luchume सुन्तला सुन्तला on031 MEATERESE BRATES Proct on0 तेल शोषण ga /100g 35 ~ 50 आवेदन दायरा मसी UV मसी √ विलायक आधारित मसी √ पानी आधारित मसी √ अफसेट मसी √ प्लास्टिक PU PE PP ...
 • पिग्मेन्ट सुन्तला १३ |3520-72-7

  पिग्मेन्ट सुन्तला १३ |3520-72-7

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Diarylide Orange Fiexonyl Orange G 100 Hostasin Orange G Polymo Orange 2R Solintor Orange GDY उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओरेन्ज १३ फास्टनेस लाइट ७-८ हीट १५० पानी ५ अलसीको तेल ५ एसिड ५ अल्काली रैन्फेन्ट्स √ सोलको प्राइभेन्ट्समा √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट पानी प्लास्टिक √ रबर स्टेशनरी √ पिग्मेन्ट प्रिन्टिङ आयल...
 • पिग्मेन्ट सुन्तला १६ |६५०५-२८-८

  पिग्मेन्ट सुन्तला १६ |६५०५-२८-८

  International Equivalents: Dianisidine Orange Irgalite Orange MOR Orange-016-DT-1080 Spectraflex 6000 Orange 16 Sanyo Fast Orange R Seikafast Orange 2970 Suimei Dianisidine Orange Sunbrite Orange 16 (276-3016) Product Specification: Product Name Pigment Orange 16 Fastness Light 4 Heat 170 पानी 4 अलसीको तेल 4 एसिड 3 क्षार 3 अनुप्रयोगको दायरा मुद्रण मसी अफसेट √ विलायक √ पानी पेन्ट विलायक √ ...
 • रंग सुन्तला 34 |१५७९३-७३-४

  रंग सुन्तला 34 |१५७९३-७३-४

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: ओरेन्ज PEC-200 Hosmapol ओरेन्ज PO-530 स्थायी सुन्तला RL 70 Renol ओरेन्ज RL HW सान्यो स्थायी सुन्तला FL Sunquik Ⅱ (B82-3882) Yorabrite ओरेन्ज R उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओरेन्ज 34 फास्टनेस 36 L1080 पानी तेल 4 एसिड 5 अल्काली 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा छाप्ने मसी अफसेट सॉल्भेन्ट √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट पानी प्लास्टिक √ रबर ...
 • रंग सुन्तला 36 |१२२३६-६२-३

  रंग सुन्तला 36 |१२२३६-६२-३

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Kenalaye Orange HP-RLOX Lysopac Orange 3620C Novoperm Orange HL Pigment सुन्तला 36 Sudaperm Orange 2915 Sunfast Orange 36 (271-9036) Symuler Fast Orange 4183H Yarabrite Orange HL Name8 उत्पादन: 2915 २४० पानी 5 अलसीको तेल 5 एसिड 5 अल्काली 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा छाप्ने मसी अफसेट √ विलायक √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ ...
 • पिग्मेन्ट सुन्तला ४३ |४४२४-०६-०

  पिग्मेन्ट सुन्तला ४३ |४४२४-०६-०

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Aquarine Orange G Fastogen Super Orange 6200 Flexobrite Orange GR Foscolor Orange 43 HD Sperse SPA Orange AGE Hostaint Orange GR 30 Pigment Orange 43 PV Fast Orange GRL उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम Pigment Orange 43 Fastness Orange 46-0p00000000000000000000000 सम्म /100g 96 अनुप्रयोगहरूको दायरा मसी UV मसी √ विलायक आधारित मसी √ पानी आधारित मसी √ अफसेट मसी √ प्लास्टिक PU √ PE √ P...
 • पिग्मेन्ट सुन्तला ६२ |५२८४६-५६-७

  पिग्मेन्ट सुन्तला ६२ |५२८४६-५६-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरू: केनालेके ओरेन्ज HP-3GO Novoperm ओरेन्ज H5G उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओरेन्ज 62 फास्टनेस लाइट 7 हीट 180 तेल अवशोषण G/100g 72 अनुप्रयोगहरूको दायरा मसी UV मसी सॉल्भेन्टमा आधारित मसी पानीमा आधारित मसी PPUC PVPE पीपीपीई अफसेट कोटिंग पाउडर कोटिंग औद्योगिक कोटिंग √ कोइल कोटिंग सजावटी कोटिंग मोटर वाहन को...
 • पिग्मेन्ट सुन्तला ६४ |७२१०२-८४-२

  पिग्मेन्ट सुन्तला ६४ |७२१०२-८४-२

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्यहरू: क्रोमोफ्टल ओरेन्ज जीएल क्रोमोफ्टल ओरेन्ज जीपी हर्नपोल ओरेन्ज PO-536-T ओरेन्ज EMD-218 ओरेन्ज GP ओरेन्ज PEC-218 पिग्मेन्ट ओरेन्ज 64 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओरेन्ज 64 फास्टनेस लाइट 7-8 हीट 300 ओरेन्ज पानी 5 एसिड 5 अल्काली 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा छाप्ने मसी अफसेट √ घोलक √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी √ प्लास्टिक √ रबर √ एस...
 • पिग्मेन्ट सुन्तला ६७ |७४३३६-५९-७

  पिग्मेन्ट सुन्तला ६७ |७४३३६-५९-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष: Enceprint Orange 2953 Paliotol Orange D 2953 Paloitol Orange L 2930 HD Paliotol Orange L 2952 HD Sicoflush P Orange 2952 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओरेन्ज 67 फास्टनेस लाइट 8 तातो 180 पानीको 180 180 180 Al Rankail5 Al Rankail अनुप्रयोगहरू मुद्रण मसी अफसेट सॉल्भेन्ट √ पानी पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी √ प्लास्टिक सजावटी कोटिंग √ पाउडर...
 • पिग्मेन्ट सुन्तला ७३ |८४६३२-५९-७

  पिग्मेन्ट सुन्तला ७३ |८४६३२-५९-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरू: इर्गजिन डीपीपी ओरेन्ज 16A इर्गजिन डीपीपी ओरेन्ज आरए उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओरेन्ज 73 फास्टनेस लाइट 6 हीट 200 तेल अवशोषण G/100 ग्राम अनुप्रयोगहरूको दायरा मसी UV मसी सोलभेन्ट आधारित मसी पानी आधारित मसी PVPS PVPE पीपीपीई इन्क अफसेट पाउडर कोटिंग √ औद्योगिक कोटिंग √ कोइल कोटिंग √ सजावटी कोटिंग √ अटोमोट...