पृष्ठ ब्यानर

अर्गानिक पिग्मेन्ट

 • पिग्मेन्ट पहेंलो 147 |४११८-१६-५

  पिग्मेन्ट पहेंलो 147 |४११८-१६-५

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: क्रोमोफ्टल पहेंलो एजीआर फाइलस्टर पहेंलो आरएनबी कायसेट पहेंलो ई-एआर पिग्मेन्ट पहेंलो 147 पहेँलो HPA-356 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट पहेंलो 147 फास्टनेस ताप प्रतिरोधी 300℃ प्रकाश प्रतिरोधी 7 एसिड प्रतिरोधी 5 क्षार प्रतिरोधी 5 पानी प्रतिरोधी 5 ओ। आवेदन PET √ PBT PS √ HIPS ABS √ PC √ PMMA √ POM SAN √ P...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो १ |२५१२-२९-०

  पिग्मेन्ट पहेंलो १ |२५१२-२९-०

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Cosmenyl Yellow G Flexobrite Yellow G Monolite Yellow GE-HD Pigmosot पहेँलो 1250 Yellow 22006 Product Specification: Product Name Pigment Yellow 1 Fastness Light 7 Heat 160 Water 4-5 अलसीको तेल 4 Acid- 5 ranlik 5 ranlige application अफसेट √ सॉल्भेन्ट पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी √ प्लास्टिक रबर स्टेशनरी √ पिग्मेन्ट प्रिन्टिङ √ तेल ए...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ३ |६४८६-२३-३

  पिग्मेन्ट पहेंलो ३ |६४८६-२३-३

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Covarina Yellow 1793 Cosmenyl Yellow 10G Hansa Yellow 10G Monolite Yellow 10GE-HD Navifast Yellow 10G Sanyo Fast Yellow 10G उत्पादन स्पेसिफिकेशन: उत्पादनको नाम Pigment Yellow 3 Fastness Light 6 Heat 160 Linseed Water 45-Linse Al45- अनुप्रयोगहरूको दायरा मुद्रण मसी अफसेट √ घोलक पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी √ प्लास्टिक रबर स्टेशनरी √ पी...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ६ |४१०६-७६-७

  पिग्मेन्ट पहेंलो ६ |४१०६-७६-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Dainichi फास्ट पहेंलो 3G फास्टोना पहेंलो 3G हंसा पहेंलो 3G स्थायी पहेंलो HK-A पिग्मेन्ट पहेंलो 3G पिग्मेन्ट पहेँलो G583 Recolite फास्ट पहेंलो 3G Syton फास्ट पहेँलो 3G उत्पादन विशिष्टता: उत्पादन नाम पिग्मेन्ट पहेंलो 6 फास्टनेस 6 पानी L100 504 एसिड 5 अल्काली 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा छाप्ने मसी अफसेट √ विलायक पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट पानी प्लास्टिक √ ...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो १२ |६३५८-८५-६

  पिग्मेन्ट पहेंलो १२ |६३५८-८५-६

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष: Diarylide पहेंलो AAA Irgalite पहेँलो LCT लायनोल पहेंलो 1206 Navifast पहेँलो GOP सोलिन्टर पहेंलो GT-220 Yellow-012-DT-1001 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट पहेँलो 12 फास्टनेस लाइट 4 हीट 180 पानी A5lika- 545 तातो 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा मुद्रण मसी अफसेट √ घोलक पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी प्लास्टिक √ रबर स्टेशनरी √ ...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो १३ |५१०२-८३-०

  पिग्मेन्ट पहेंलो १३ |५१०२-८३-०

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Diarylide पहेंलो AAmx Irgalite पहेंलो B3L Lionol पहेंलो FG-1310 Navifast पहेँलो A-GR Symuler फास्ट पहेंलो 4307 पहेँलो PEM 310 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट पहेँलो 13 फास्टनेस लाइट 6 तातो 200 लिन्काइड पानी 200 एल 5 एल 5 एल 5 को अनुप्रयोगहरू मुद्रण मसी अफसेट √ घोलक √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट √ पानी √ प्लास्टिक √ रबर √ स्टेशनरी ...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो 14 |५४६८-७५-७

  पिग्मेन्ट पहेंलो 14 |५४६८-७५-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Aurasperse Ⅱ W-1039 Diarylide पहेंलो AAOT Irgalite पहेंलो BRM Lionol पहेंलो 1405-G Isol Diaryl पहेंलो GOP Symuler फास्ट पहेंलो 5GF 160S पहेंलो PEC-305 उत्पादन विशिष्टता: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओइलो 1039 पहेँलो पानी L041 पहेँलो पहेंलो ४ एसिड 5 अल्काली 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा छाप्ने मसी अफसेट √ विलायक √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट पानी √ प्लास्टिक √ रब...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो १७ |४५३१-४९-१

  पिग्मेन्ट पहेंलो १७ |४५३१-४९-१

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरू: Alkyd Flush(A75-1468) Diarylide पहेंलो AAOA Flexobrite पहेंलो AD17 Foscolor पहेँलो 17 Micronyl पहेँलो 2GD-AQ सिमुलर पहेंलो 8GTF Pigmatex पहेंलो 3G Lionol पहेंलो FGN उत्पादन विनिर्देशन 7-FGN उत्पादन विनिर्देशन ८० पानी ५ अलसीको तेल 4 एसिड 5 अल्काली 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा छाप्ने मसी अफसेट √ घोलक √ पानी √ पेन्ट सॉल्भेन्ट पानी प्लास्टी...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ५५ |६३५८-३७-८

  पिग्मेन्ट पहेंलो ५५ |६३५८-३७-८

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Eljon Yellow XPT Epsilon Yellow LB-315 Organprin Golden Yellow GRT Irgalite Yellow BAF Lionol Yellow 7100 Sanyo Fast Yellow H315-A Suimei Yellow DR Sumikaprint Yellow 2RN उत्पादन स्पेसिफिकेशन: उत्पादनको नाम पिग्मेन्ट ओइलो लिनेस ५ पहेँलो लिनेस ५ पहेंलो 4 एसिड 5 अल्काली 5 अनुप्रयोगहरूको दायरा छाप्ने मसी अफसेट √ सोलभेन्ट वाटर पेन्ट सॉल्भेन्ट वाटर प्लास...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ६२ |१२२८६-६६-७

  पिग्मेन्ट पहेंलो ६२ |१२२८६-६६-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष: Dalamar PA YT 362-D DCC 1362 पहेँलो DCC 1364 पहेंलो Heuco पहेंलो 106200 Irgalite पहेंलो WSR Seikafast पहेंलो 1982-5G Suimei लेक फास्ट पहेँलो ALT सनब्राइट पहेंलो 62 Vynamon Spec 62 उत्पादन: पहेँलो उत्पादन LF 62 पहेँलो उत्पादन तातो 200 पानी 5 अलसीको तेल 5 एसिड 5 क्षार 5 अनुप्रयोगको दायरा मुद्रण मसी अफसेट सॉल्भेन्ट वाटर पेन्ट सॉल्भेन्ट पानी ...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ६५ |६५२८-३४-३

  पिग्मेन्ट पहेंलो ६५ |६५२८-३४-३

  अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष: Aquatone Yellow 65 AurasperseⅡW-1224 Azo Yellow RS DCC 1113 Yellow 65 Hansa Yellow RN ProLine PL-33A मध्यम पहेँलो Suimei फास्ट येलो RN Yorabrite पहेँलो 4R पहेँलो Solfort HA उत्पादन विशिष्टता: उत्पाद विवरण: पहेँलो पहेँलो 560 उत्पादन Name60 फेटनेस पानी 4 अलसीको तेल 5 एसिड 5 क्षार 4 अनुप्रयोगको दायरा छाप्ने मसी अफसेट सॉल्भेन्ट वाटर पेन्ट सॉल्भेन्ट वाटर प्लास्टी...
 • पिग्मेन्ट पहेंलो ७३ |१३५१५-४०-७

  पिग्मेन्ट पहेंलो ७३ |१३५१५-४०-७

  अन्तर्राष्ट्रिय समतुल्य: Eljon Yellow DH73 HD Sperse SPP पहेंलो AGH Hostfint पहेंलो 4GX Simperm पहेंलो GC Sumei Fast Yellow LG Sunbrite Yellow 73 (272-0553) Sunglow Yellow 1235 Symuler Fast Yellow 4117 Product Specification 5 अलसीको तेल 5 एसिड 5 क्षार 5 अनुप्रयोगको दायरा छाप्ने मसी अफसेट सॉल्भेन्ट पानी √ प्लास्टिक पानी कोटिंग √ ...
123456अर्को >>> पृष्ठ १/११