पृष्ठ ब्यानर

पानी र तेल युनिवर्सल पिग्मेन्ट पेस्ट

 • पिग्मेन्ट पेस्ट कार्बन ब्ल्याक 5547 |पिग्मेन्ट कालो ७

  पिग्मेन्ट पेस्ट कार्बन ब्ल्याक 5547 |पिग्मेन्ट कालो ७

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न ...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट सुन्तला रातो 5650 |पिग्मेन्ट सुन्तला १३

  पिग्मेन्ट पेस्ट सुन्तला रातो 5650 |पिग्मेन्ट सुन्तला १३

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी बैंगनी 5440 |पिग्मेन्ट वायलेट २३

  पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी बैंगनी 5440 |पिग्मेन्ट वायलेट २३

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo Green 5370 |पिग्मेन्ट हरियो ७

  पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo Green 5370 |पिग्मेन्ट हरियो ७

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo ब्लू 5322 |पिग्मेन्ट ब्लू १५:३

  पिग्मेन्ट पेस्ट Phthalo ब्लू 5322 |पिग्मेन्ट ब्लू १५:३

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट अल्ट्रामारिन ब्लू ५३२१ |पिग्मेन्ट ब्लू २९

  पिग्मेन्ट पेस्ट अल्ट्रामारिन ब्लू ५३२१ |पिग्मेन्ट ब्लू २९

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी रातो 5217 बैजनी छाया |पिग्मेन्ट रातो 170 F5RK

  पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी रातो 5217 बैजनी छाया |पिग्मेन्ट रातो 170 F5RK

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी रातो 5216 पहेंलो छाया |पिग्मेन्ट रातो 170 F3RK

  पिग्मेन्ट पेस्ट स्थायी रातो 5216 पहेंलो छाया |पिग्मेन्ट रातो 170 F3RK

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट म्याजेन्टा ५२१५ |पिग्मेन्ट वायलेट १९

  पिग्मेन्ट पेस्ट म्याजेन्टा ५२१५ |पिग्मेन्ट वायलेट १९

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट रोज रातो ५२१४ |पिग्मेन्ट रातो १२२

  पिग्मेन्ट पेस्ट रोज रातो ५२१४ |पिग्मेन्ट रातो १२२

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट ब्रिलियन्ट रेड ५२१३ |पिग्मेन्ट रातो 254

  पिग्मेन्ट पेस्ट ब्रिलियन्ट रेड ५२१३ |पिग्मेन्ट रातो 254

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
 • पिग्मेन्ट पेस्ट आइरन अक्साइड रातो 5212 |पिग्मेन्ट रातो 101

  पिग्मेन्ट पेस्ट आइरन अक्साइड रातो 5212 |पिग्मेन्ट रातो 101

  उत्पादन विवरण: बेन्जिन विलायक, मल्टिरिङ हाइड्रोकार्बन र phthalate मुक्त।अधिक वातावरणीय, सामान्य, र उच्च प्रदर्शन, उच्च ठोस र कम चिपचिपापन, सजिलै फैलिएको, विभिन्न विलायक बोर्न कोटिंग्स मा रंग पेस्ट को अनुकूलता।योसँग उत्कृष्ट भण्डारण स्थिरता र पुन: प्रयोगको पनि स्वामित्व छ जुन विभिन्न सॉल्भेन्ट्स राल प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।यसले कोटिंग प्रणालीको गुणहरूमा कलरन्टको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, आसंजन, मिसिबिलिटी आदि, कम गर्न...
12अर्को >>> पृष्ठ १/२